...
Kalıcı başarı için sizinleyiz.
Bizden haberler için, takip edin.


TEB KOLEJİ MATEMATİK

Her öğrenci farklı öğrenme yöntemlerinde sonuç alır. Bunun için matematik derslerinde günümüze uyumlu öğretim yöntemlerinin tamamını kullanıyoruz: Temel konu anlatım, soru-cevap, problem çözme, grupla çalışma, canlandırma (drama), tartışma, bilgisayar destekli eğitim, benzetim, proje ve buluş yoluyla öğrenme yöntemlerini yoğun şekilde kullanıyoruz.
.........
Verdiğimiz matematik eğitimi sonucunda öğrencilerimizde oluşan kazanımları bilmenizi istiyoruz.
1- Matematiksel algıları gelişiyor: Böylece, zaman, mekan ve sayılar arasındaki ilişkilerde belirsizliği hesaba katma, kesin durumlardan daha çok tahmin etme becerisi, kesinlikle birlikte belirsizliği görebilme yeteneğinini kazandırıyoruz.
2- Matematik öğrettiğimiz öğrencilerimize düşüncelerini matematiksel olarak ifade etmesini, matematiksel temsillerden yararlanmayı, iletişim kurarken matematiksel dili kullanmasını öğretiyoruz.
3- Matematiksel alışkanlıklar edindiriyoruz: Bu bağlamda günlük yaşamda matematiği kullanma, dünyayı matematiksel olarak algılama ve iletişimde matematiksel dil kullanma gibi eylem ve katılım biçimlerinin öğrencilerimizde bir huy haline gelmesini sağlıyoruz.
4- Matemetik öğrenerek gelişen analitik yetenekleri ile estetik beğeni ve takdir edebilmeyi öğretiyoruz. Estetik ve matematik ilişkisi sonucu anlamlı güzelliği öğrenmesini sağlıyoruz.
5- Disiplin, Kontrol ve Düzen: Matematik eğitimimizin sonucunda sabırlı, sorumlu, dikkatli, düzenli ve sistemli öğrenciler yetiştiriyoruz.
6- Dört yıl gibi uzun bir zaman diliminde uyguladığımız matematik eğitimi sonucunda öğrencilerimizin öngörülen ekonomik üretim şekline uyumlu, ilerleme ve gelişme odaklı olmasını sağlıyoruz.
Matematikte başarıya erişmek için öğretmenlerimiz dünya eğitim gündemini ve bilimsel çalışmaları sürekli takip edip kendilerini güncellemekten keyif alır.
• İncelediğimiz güncel eğitim tezleri için tıklayın.
• Rehberimiz MEB müfredatını görmek için tıklayın.
• YÖK ilkokul matematiği eğitimi içeriğini incelemek için tıklayın.
• Matematik eğitimimizde faydalandığımız akademik içerik için tıklayın.
İyi bir matematik eğitimini çocuklarımıza sunuyoruz, bunun için bütün enerjimizi ve kaynaklarımızı kullanıyoruz.
Örnek Ders İzle


TEB KOLEJİ YABANCI DİL

• İngilizceyi anadil olarak kullanabilme becerisi olan eğitimci olmalı,
• Öğrenci sayısı az olmalı,
• Sınıf seviyesi aynı düzeyde olmalı,
• Görsel ve işitsel materyaller olmalı,
• Ders kaynakları ingilizce konuşan ülkeler ile uyumlu olmalı,
• İngilizce dinleme ve konuşma alıştırmaları yapılmalı,
• Farklı etkinlik ve ortamlarda, alınan eğitimin uygulaması gerçekleştirilmeli,
Eğitim bilimleri iyi bir İngilizce eğitimi için bir arada olması gerekenleri bu şekilde özetler, okulumuz bunların hepsine sahip bir okul. Dil eğitiminde oldukça iddialıyız.
.........
Etkileşimli etkinlikler, sanat etkinlikleri, hikayeler, canlandırmalar, oyunlar ve şarkılar aracılığı ile dil eğitiminin pekiştirilmesi gerçekleşir ve çocukların İngilizceyi eğlenceli ve doğal bir şekilde öğrenmelerini sağlar.
Çocukların görseller ile algılama düzeyi yüksektir, bunun için başta akıllı tahta olmak üzere pek çok dijital ve diğer görsel materyalleri İngilizce eğitiminde yoğun şekilde kullanıyoruz.
Teb kolejinde çocuklar eski ezber metotlarla ingilizce öğrenmezler. Nasıl mı?
Çocuklar her sabah güne circle time dediğimiz sabah rutiniyle başlarlar. İngilizce şarkılarla günü selamlarlar, hislerinden ve hava durumundan bahsederler.
Hello,good morning, I feel happy, it is sunny today..
Çocuklar rutinleri severler. Her sabah bu rutinlerle güne başlayan çocuklar günleri,hisleri, hava durumuna ait kelimeleri doğal akışta, hiçbir zorlama veya ezberleme çabası olmadan öğrenirler. İngilizce derslerinden biri mutlaka "story time" diye adlandırılan hikaye zamanı olarak değerlendirilir. Ardından bir ders ise "English Drama"ya ayrılır. Örneğin Meslekler konusu bitiminde meslekler draması yapılır. Çocuk sadece kelimeyi öğrenmez, gerekli yerde kullanabilir.
İNGİLİZCE SADECE SINIFTA KULLANILMIYOR.
Çocuklar gün içerisinde yemekhanede yemek yerken, bahçede oyun oynarken de İngilizce'ye maruz kalıyorlar.
Örnek Ders İzle

TEB KOLEJİ SPOR

TEB Kolejinde spor derslerimiz beden eğitimi ders içeriğinin yanında tenis derslerini içermektedir. Beden Eğitimi Dersimizde; Vücut fonksiyonlarını kavrama, sağlıklı büyüme, gelişme sürecini kavrama, motor öğrenme, oyun ve emniyet kural ve becerilerini kavrama, stratejiler geliştirme ve değerlendirmeyi amaçlıyoruz
Tenis derslerimizde ise Beden Eğitimi Dersi kazanımlarının yanında bireysel bir spor dalında profesyonelleşmelerini hedefliyoruz. Tenis derslerimiz için hem kapalı spor salonumuzda kortumuz var hem de bahçemizde.
Teb kolejinde bütün çocuklarımız sportifdir, sporcu disiplinine sahiptir. Çünkü biz okulumuzda, güne spor ile başlarız.
.........
İyi bir spor eğitimi ile:
• Motor becerileri gelişir ve kasları kuvvetlenir.
• Dayanıklılık, esneklik ve çeviklik kazanır.
• Haftalık şekilde düzenli beden eğitimi dersleri sayesinde çocuklar sporu hayatın bir parçası haline getirir. Düzenli olarak fiziksel aktiviteler yapmayı içselleştirir.
• Enerjisini doğru noktaya kanalize etmeyi öğrenir.
• Bedenini ve gücünü fark eden çocuk davranışlarının kontrolünü ele almaya başlar. Benlik algısı oluşur.
• Takım halinde yapılan faaliyetler sayesinde bir grubun parçası olma bilinci gelişir.
• Kazanmanın yanı sıra kaybetmenin de olduğunu öğrenir.
• Kaybettiği zaman öfkelenmek yerine duygularını kontrol etmeyi ve rakip arkadaşını tebrik etmeyi deneyimler.
• Yönergeleri takip etmeyi öğrenir.
• Muhakeme yeteneği gelişir. Böylelikle karşılaşılan problemler karşısında çözüm odaklı olur.
Spor dersleri fiziksel gelişimin yanı sıra çocukların karakteristik özelliklerinin de gelişimine katkı sağlar. Düzenli beden eğitimi dersleri sayesinde çocuklar çevreleriyle sağlıklı ilişkiler kurabilir. Aynı zamanda sporun bedensel gelişimlerine katkısı da son derece önemlidir. Bu sayede çocukların hem fiziksel hem de ruhsal gelişimleri desteklenir.
Sporun ilkokul çocuklarının gelişimindeki yeri için faydalanacağınız makaleyi buradan okuyun.
Sporun anaokulu çocuklarının gelişimindeki yeri için faydalanacağınız makaleyi buradan okuyun.
Bize rehberlik eden MEB Beden Eğitimi ve Oyun Dersi müfredatını buradan okuyun.

Örnek Ders İzle


TEB KOLEJİ SANAT

Okulumuzda sanat dersleri müzik ve resim alanlarında yürütülmektedir. Bazı haftalarda seramik uygulamalarıda yapmaktayız.
Başarılı bir sanat öğretmeni kadrosuna sahip şanslı bir okuluz.
Çocuklarımıza hem müzik alanında hem resim ve seramik alanında kendi başlarına eser geliştirebilme becerisini mutlaka kazandırıyoruz.
Müzik alanında melodika ile başlangıcı yapıyoruz. Temel müzik eğitimini melodika üzerinde uygulayarak tamamlıyoruz.
İkinci sınıftan itibaren piyano eğitimi ile müzik derslerimizi bir üst aşamaya taşıyoruz.
Hem salon ortamında hem açık havada müzik eğitimlerimizi çeşitlendirip öğrencilerimiz için keyifli bir hale getiriyoruz.
Bunun sonucunda çoğunluk mezun öğrencilerimiz sonraki eğitim hayatlarında da müziğe yervermeyi sürdürdüklerini gözlemliyoruz.
.........
Görsel sanatlarda öğrencilerimizin yeteneklerini ortaya çıkarmak için yoğun çaba sarfediyoruz. Resim derslerinde bütün boya çeşitleri kullanılır.
Öğrencilerimiz, bu derslerimizde birkaç hafta süren, devamlılığı olan eserler üretirler.
Farklı teknikler ve farklı boya çeşitleri ile öğrencilerimizin başarılı tablolar ve eserler ürettiğini görmek, bizim için büyük övünç kaynağıdır.
Her öğrencimiz resim derslerinde birebir kendi kişisel çalışmalarını gerçekleştirir.
Seramik derslerimizde ise öğrencilerimiz üç boyutlu eserler üretebilme becerileri kazanır ve bu alanda yeteneklerini keşfederler. Bu deneyimi bütün öğrencilerimiz mutlaka yaşarlar.
Sanat derslerimizin tamamı mutlaka uygulamalı işlenmektedir.
.........
Örnek Ders İzle

TEB KOLEJİ KODLAMA

Kodlama derslerimiz tamamen uygulamalı işlenmektedir.
Kodlar bilgisayarda yazılacaksa bilgisayarların başında işlenir.
Eğer kodlar robota aktarılacaksa robot setimiz öğrencilerin kullanımına sunulmaktadır.
.........
TEB Koleji'nde kodlama dersi üç ana başlıkta işlenmektedir.
1-Robotun klavyesinden kod girişi.
Okulumuzda Botley robotunu kullanarak uygulamalı eğitim yapıyoruz. Her öğrencimiz her ders mutlaka kendi başına robotumuza kod girişi yapmakta ve sonucunu görmektedir. Robotumuza kod oluştururken şunları amaçlıyoruz; parkur tamamlatma, nesneyi hedefe taşıtma, engelleri algılayıp ona göre karar verme, döngü uygulama, çizgi takibini yaptırma.
2-Online sayfalardan kod blokları oluşturma.
Blok kodlar ile çocukların algoritma oluşturma, iş parçacıklarını sıraya koyma, öncelikli işlem gerçekleştirme mantığını kavramasını hedefliyoruz. Buradaki kazanımları ile başta matematik olmak üzere derslerinde çözüm bulmanın eğlenceli olduğunu anlamasını sağlıyoruz. Derste kullandığımız blok kodlar için CODE.ORG ve RUNMARCO tıklayınız.
3-Web projesi için gerçek komutlar ile kod yazma.
Basic editörlerde (Sublimetext, Notepad++) web yada masaüstü projeler için gerçek kodlar yazdırıyoruz. Amacımız öğrencilerimizin gerçek kodlarla tanışmasını ve kazandırdığımız algoritma oluşturma becerilerini gerçek kodlar üzerinde deneyip sonucunu görmelerini sağlamak. Öğrencilerimiz ile yaptığımız site için tıklayın.
Örnek Ders İzle

Tekirdağ, bir şehirde üç denizde.

Üniversite Yerleşimleri
Ticaret Yerleşimleri
Üretim Yerleşimler
Liman Yerleşimleri

Kayıtlı Adres:Atatürk mah. 307.Sk No:3 590030 SÜLEYMANPAŞA/TEKİRDAĞ 0 282 261 29 00